Brandvertragend

We willen allemaal graag een veilige leef- en werkomgeving. Brandveiligheid is niet voor niets een groot thema binnen de bouwsector. De wens van de opdrachtgever wordt op dit vlak steeds groter. Schiphol en andere openbare gelegenheden willen de risico’s zo veel mogelijk beperken. Brandvertragend plaatmateriaal kan hieraan een goede bijdrage leveren.

Tegenwoordig worden de brandklassen van plaatmaterialen veelal weergegeven volgens de Europese Normering NEN-EN 13501-1 met de volgende klasse-aanduiding:

brandklassen  A1  onbrandbaar
 A2  praktisch onbrandbaar
 B  moeilijk brandbaar
 C  brandbaar
 D  goed brandbaar
 E  zeer brandbaar
 F  uiterst brandbaar
rookklassen  s1  geringe bijdrage
 s2  gemiddelde bijdrage
 s3  grote bijdrage
druppelvormingklassen  d0  geen vlammende druppelvorming
 d1  geringe vlammende druppelvorming
 d2  aanzienlijke vlammende druppelvorming

 

Hieronder een overzicht van de nationale en Europese normering in verhouding met elkaar.

Europees  A1  A2  B  C  D  E  F
Duitsland  A1  A2  B1  B1  B2  B2  B3
België  A0  A1  A1/A2  A3  A4
Frankrijk  M0  M1  M2  M3/M4
Nederland  1  1/2  2/3

 

 

Alle producten Brandvertragend