Milieuvriendelijk

We leven samen op één aarde en denken aan elkaar is heel belangrijk voor het behoudt van deze aarde voor ons en voor onze kinderen. Samen kunnen we zorgen voor een betere wereld. deco-nova houdt bij de stappen die ze maakt altijd het behoud van de natuur in gedachte. Bij het aantrekken van leveranciers tot het leveren van jouw orders.

Wat doen wij ter bescherming van het milieu?

 • Onze materialen en grondstoffen hebben een gecontroleerde herkomst. Het hout is veelal gecertificeerd, komt uit geteelde bossen, is restmateriaal na productie of wordt opnieuw gebruikt na een eerder leven.
 • Veel materialen zijn gedeeltelijk of volledig recyclebaar.
 • Bij de productie van materialen wordt de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld door het gebruik van biomassa en eigen restmateriaal als energiebron. Een verhoogde CO2-uitstoot zorgt voor een versterkt broeikaseffect. Welke op zijn beurt zorgt voor klimaatverandering en aantasting van de natuur.
 • Door een gedigitaliseerd logistiek systeem reduceren we het aantal kilometers bij onze leveringen en daarmee ook de CO2-uitstoot.
 • Bij de selectie van producten houden we rekening met de samenstelling. We prefereren producten met zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen en schadelijke stoffen als formaldehyde en oplosmiddelen.
 • We gaan altijd voor kwaliteit en een lange levensduur. Duurzame materialen in een snelle economie.

Welke certificeringen zijn er?

 • PEFC
  Het keurmerk voor duurzaam bosbeheer met het grootste aandeel gecertificeerd bos. Een boom groeit door CO2 uit de lucht op te vangen en op te slaan. Als “afval” wordt zuurstof, O2, uitgestoten. Zo zijn bossen een enorme opslagplaats voor koolstof en de producent van O2. Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer is ontstaan. PEFC-gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand. Daarbij houden ze rekening met de biodiversiteit en de sociale functie van het bos. Ze werken met het Chain of Custody (CoC)-principe. Wat betekent dat alle schakels in de keten gecertificeerd moet zijn om met het PEFC certificaat te kunnen leveren.
 • FSC®
  De Forest Stewardship Council® (FSC®) zet zich in voor behoud en verantwoord bosbeheer. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Zij doelen daarbij op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw. Ook FSC® werkt volgens het CoC-principe.
 • EPD®
  EPD® is de afkorting voor “Environmental Product Declaration”. In de milieugebonden productverklaring is alle relevante milieu-informatie beschikbaar. Aan de hand van een milieugebonden productverklaring kunnen opdrachtgevers, architecten of verwerkers bepalen welke invloed een materiaal op het milieu heeft. Hiermee krijgt u meer duidelijkheid en controle bij het vergelijken van verschillende producten en constructiemethodes.

Onze certificeringen zijn hier te vinden

deco-nova heeft diverse milieuvriendelijke mogelijkheden beschikbaar. Via onderstaande link vind je een overzicht van alle materialen met de bijbehorende milieu-eigenschappen.

 

Alle producten Milieuvriendelijk